Poradnia Dietetyczna tel: 884 884 414

Tłuszcze

Tłuszcze zwane również lipidami należą do grupy związków organicznych. Lipidy mają bardzo różną budowę i jedną wspólną cechę – są nierozpuszczalne w wodzie. Tłuszcze dostarczają energię dla naszego organizmu – 1 g tłuszczu dostarcza 9 kcal. Stanowią stały składnik budowy organizmu. U osób zdrowych z właściwą masą ciała tłuszcze stanowią 10-15 % masy ciała u mężczyzn i 15-25% u kobiet.

Lipidy są podstawowym rozpuszczalnikiem dla wielu ważnych związków, które są nierozpuszczalne w wodzie, należą do nich m.in. niektóre witaminy: A, D, E oraz K.

Ze względu na budowę tłuszcze dzielimy je na proste i złożone. Te pierwsze zawierają węgiel, wodór i tlen. Lipidy złożone dodatkowo prócz wymienionych pierwiastków mają w swoim składzie fosfor, siarkę lub azot.

podział tłuszczów poradnia dietetyczna softimed wieruszów