Poradnia Dietetyczna tel: 884 884 414

Wizyta pierwsza

Na pierwszym spotkaniu omawiany jest ogólny stan zdrowia, przebyte choroby, tryb życia, nawyki żywieniowe, czyli przeprowadzany jest szczegółowy wywiad dietetyczny.

Podczas pierwszej wizyty wykonywane są pomiary antropometryczne.

Wykonywana jest  analiza składu ciała na profesjonalnym urządzeniu TANITA BC 420 S MA.

Na pierwszym spotkaniu podane są pierwsze zalecenia i wskazówki żywieniowe (uwzględniające zapotrzebowanie organizmu, tryb życia oraz indywidualne upodobania).

Program żywieniowy zostaje ułożony na liczbę dni wg preferencji Pacjenta. Minimalny okres, na jaki  układany jest  jadłospis to 7 dni. Jadłospis jest do odbioru na wizycie drugiej bądź wysyłany e-mailem.

Wszystkie informacje zostaną zapisane w kartotece, w celu monitorowania efektów.

Pacjenci Poradni Dietetycznej SOFTIMED mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo, poradnia zapewnia, że wszystkie podane dane i dane pomiarów są poufne.

Czas trwania pierwszej wizyty to około 45 minut.

 

tanita-softimed.jpgWizyta druga

Na drugim spotkaniu Pacjent otrzymuje indywidualnie opracowany program żywienia oraz zalecenia dietetyczne.

Jeżeli Pacjent zdecyduje się na otrzymanie jadłospisu na adres e-mail, może skorzystać z konsultacji on-line.

Czas trwania drugiej wizyty to około 20 minut.

 

Wizyta kontrolna

Wizyta kontrolna obejmuje wykonanie kontrolnych pomiarów masy ciała oraz ocenę postępów wprowadzonych zasad odżywiania.

Czas trwania pierwszej wizyty to około 15 minut.

 

Wizyta kontrolna z analizą składu ciała

Wizyta kontrolna obejmuje wykonanie kontrolnych pomiarów masy ciała oraz analizę składu ciała na analizatorze TANITA BC 420 S MA.

Ocenione zostają postępy wprowadzonych zasad odżywiania oraz omówienie i objaśnienie wątpliwości i niejasności związanych z wprowadzonymi zmianami.

Czas trwania pierwszej wizyty to około 30 minut.

 

Pakiet indywidualny

Poradnia Dietetyczna SOFTIMED podchodzi do każdego Pacjenta indywidualnie, dlatego istnieje możliwość stworzenia indywidualnego pakietu współpracy.

Czas trwania indywidualnie dopasowany.

 

Analiza składu ciała

Do Poradni Dietetycznej SOFTIMED można przyjść na wizytę obejmującą samą analizę składu ciała. Na takiej wizycie dokonywane jest badanie na profesjonalnej wadze i analizatorze Tanita BC 420 S MA oraz zostają omówione wyniki badania.

Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała przy pomocy Tanita BC 420 S MA zawiera:

 • Waga całkowita
 • Masa tkanki tłuszczowej w %
 • Masa tkanki tłuszczowej w kg
 • Masa tkanki mięśniowej w kg
 • Masa tkanki beztłuszczowej w kg
 • Całkowita zawartość wody w organizmie w %
 • Całkowita zawartość wody w organizmie w kg
 • Indeks masy ciała BMI
 • Wiek metaboliczny
 • Masa kości w kg
 • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
 • Wskaźnik podstawowej przemiany materii kcal BMR

Czas trwania analizy i omówienia wyników to około 15 minut.

 

tanita-bc-601_softimed.jpg
Pomiary antropometryczne

Do Poradni Dietetycznej SOFTIMED można przyjść na wizytę obejmującą same pomiary antropometryczne. Mierzony jest wzrost oraz waga. Mierzone są obwody talii i bioder. Dodatkowo zmierzony zostaje poziom tkanki tłuszczowej segmentowo (biceps, nadbiodro, udo).

Czas trwania pomiarów i omówienia wyników to około 15 minut.

 

seca_miarka-do-obwodów_softimed.jpg
Pomiar glukozy, cholesterolu, trójglicerydów

Do Poradni Dietetycznej SOFTIMED można przyjść na pomiar glukozy i/lub cholesterolu ogólnego i/lub triglicerydów. Pomiary te dokonywane są za pomocą urządzenia MULTICAREIN URZĄDZENIE 3 W 1.

Czas trwania pomiarów to około 15 minut.

 

multi.jpg